Mentor, vertrouwenspersoon

Startdatum 18 december 2017
Contactpersoon Hilde Blankman
E-mailadres info@mentorschapog.nl
Telefoonnummer +31613345015
Website http://www.vrijwilligactief.nl/zoeken/zoomresultaat.asp?r=3070
Een mentor is vertrouwenspersoon, begeleider en wettelijk vertegenwoordiger van een volwassene die niet in staat is de regie over zijn leven te voeren. Het gaat hierbij om beslissingen rond welzijn, wonen, verzorging en verpleging. De mentor gaat regelmatig op bezoek bij de cliënt en overlegt, namens de cliënt, met bijv. arts of zorgverleners.